mSQL Функции
PHP Manual

msql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

msql_db_querySend mSQL query

Описание

resource msql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier ] )

msql_db_query() selects a database and executes a query on it.

Параметри

database

The name of the mSQL database.

query

The SQL query.

link_identifier

Връзката към mSQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от функция msql_connect(). Ако не се намери такава връзка, функцията ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена функция msql_connect() и да я използва.

Връщани стойности

Returns a positive mSQL query identifier to the query result, or FALSE on error.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual