mSQL Функции
PHP Manual

msql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

msql_drop_dbDrop (delete) mSQL database

Описание

bool msql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

msql_drop_db() attempts to drop (remove) a database from the mSQL server.

Параметри

database_name

The name of the database.

link_identifier

Връзката към mSQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от функция msql_connect(). Ако не се намери такава връзка, функцията ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена функция msql_connect() и да я използва.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual