mSQL Функции
PHP Manual

msql_select_db

(PHP 4, PHP 5)

msql_select_dbSelect mSQL database

Описание

bool msql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

msql_select_db() sets the current active database on the server that's associated with the specified link_identifier .

Subsequent calls to msql_query() will be made on the active database.

Параметри

database_name

The database name.

link_identifier

Връзката към mSQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от функция msql_connect(). Ако не се намери такава връзка, функцията ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена функция msql_connect() и да я използва.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual