Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_field_flags

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_flagsGet the flags associated with the specified field in a result

Описание

string mysql_field_flags ( resource $result , int $field_offset )

mysql_field_flags() returns the field flags of the specified field. The flags are reported as a single word per flag separated by a single space, so that you can split the returned value using explode().

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

field_offset

Числово отместване на поле. Отместването field_offset започва от 0. Ако field_offset не съществува, ще бъде генерирана грешка от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

Returns a string of flags associated with the result, or FALSE on failure.

The following flags are reported, if your version of MySQL is current enough to support them: "not_null", "primary_key", "unique_key", "multiple_key", "blob", "unsigned", "zerofill", "binary", "enum", "auto_increment" and "timestamp".

Примери

Example #1 A mysql_field_flags() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}
$flags mysql_field_flags($result0);

echo 
$flags;
print_r(explode(' '$flags));
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

not_null primary_key auto_increment
Array
(
    [0] => not_null
    [1] => primary_key
    [2] => auto_increment
)

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_fieldflags()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual