Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_lenReturns the length of the specified field

Описание

int mysql_field_len ( resource $result , int $field_offset )

mysql_field_len() returns the length of the specified field.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

field_offset

Числово отместване на поле. Отместването field_offset започва от 0. Ако field_offset не съществува, ще бъде генерирана грешка от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

The length of the specified field index on success, or FALSE on failure.

Примери

Example #1 mysql_field_len() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}

// Will get the length of the id field as specified in the database
// schema. 
$length mysql_field_len($result0);
echo 
$length;
?>

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_fieldlen()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual