Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_list_fields

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_fieldsList MySQL table fields

Описание

resource mysql_list_fields ( string $database_name , string $table_name [, resource $link_identifier ] )

Retrieves information about the given table name.

This function is deprecated. It is preferable to use mysql_query() to issue a SQL SHOW COLUMNS FROM table [LIKE 'name'] statement instead.

Параметри

database_name

The name of the database that's being queried.

table_name

The name of the table that's being queried.

link_identifier

Връзката към MySQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от mysql_connect(). Ако не намери такава връзка, ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена mysql_connect() без параметри. Ако случайно не е намерена или създадена никаква връзка, ще се генерира предупреждение от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

A result pointer resource on success, or FALSE on failure.

The returned result can be used with mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name() и mysql_field_type().

Примери

Example #1 Alternate to deprecated mysql_list_fields()

<?php
$result 
mysql_query("SHOW COLUMNS FROM sometable");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}
if (
mysql_num_rows($result) > 0) {
    while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
        
print_r($row);
    }
}
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Array
(
  [Field] => id
  [Type] => int(7)
  [Null] => 
  [Key] => PRI
  [Default] =>
  [Extra] => auto_increment
)
Array
(
  [Field] => email
  [Type] => varchar(100)
  [Null] =>
  [Key] =>
  [Default] =>
  [Extra] =>
)

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_listfields()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual