OCI8 Функции
PHP Manual

ocicollassignelem

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PECL oci8 >= 1.0.0)

ocicollassignelemПсевдоним на OCI-Collection->assignElem

Описание

Тази функция е псевдоним на: OCI-Collection->assignElem.


OCI8 Функции
PHP Manual