PostgreSQL Функции
PHP Manual

pg_client_encoding

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

pg_client_encoding Взима кодировката на клиента

Описание

string pg_client_encoding ([ resource $connection ] )

PostgreSQL поддържа автоматично преобразуване на набори от знаци между сървъра и клиента, за някои такива набори. pg_client_encoding() връща кодировката на клиента под формата на низ. Върнатият низ ще бъде някой от стандартизираните кодировъчни идентификатори в PostgreSQL.

Забележка: Тази функция изисква PHP 4.0.3 или по-късна версия и PostgreSQL 7.0 или по-късна версия. Ако libpq е била компилирана без поддръжка за много-байтова кодировка, pg_client_encoding() винаги ще връща SQL_ASCII. Поддържаната кодировка зависи от версията на PostgreSQL. За справка, погледнете документацията на PostgreSQL за поддържани кодировки.
Старото име на тази функция е pg_clientencoding().

Параметри

connection

Ресурс на връзката към базата от данни в PostgreSQL. Когато connection не е наличен, се използва връзката по подразбиране - последната връзка, отворена от pg_connect() или pg_pconnect().

Връщани стойности

Кодировката на клиента, или FALSE при грешка.

Примери

Example #1 Пример за pg_client_encoding()

<?php
// Приемаме, че $conn е връзка към база от данни ISO-8859-1
$encoding pg_client_encoding($conn);

echo 
"Кодировката на клиента е: "$encoding"\n";
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Кодировката на клиента е: ISO-8859-1

Вж. също


PostgreSQL Функции
PHP Manual