PHP Options/Info Функции
PHP Manual

php_ini_loaded_file

(PHP 5 >= 5.2.4)

php_ini_loaded_fileRetrieve a path to the loaded php.ini file

Описание

string php_ini_loaded_file ( void )

Check if a php.ini file is loaded, and retrieve its path.

Параметри

Тази функция няма параметри.

Връщани стойности

The loaded php.ini path, or FALSE if one is not loaded.

Примери

Example #1 php_ini_loaded_file() example

<?php
$inipath 
php_ini_loaded_file();

if (
$inipath) {
    echo 
'Loaded php.ini: ' $inipath;
} else {
    echo 
'A php.ini file is not loaded';
}
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Loaded php.ini: /usr/local/php/php.ini

Вж. също


PHP Options/Info Функции
PHP Manual