Функции за низове
PHP Manual

print

(PHP 4, PHP 5)

printИзвежда низ

Описание

int print ( string $arg )

Извежда arg .

print() всъщност не е истинска функция (а езикова конструкция) така че, не е задължително да поставяте кръгли скоби около списъка на аргументите.

Ако искате да видите кратка дискусия относно разликите между print() и echo(), прегледайте следната статия: » http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/1/fid/40

Параметри

arg

Входните данни.

Връщани стойности

Винаги връща 1.

Примери

Example #1 Примери за print()

<?php
print("Здравей свят");

print 
"print() работи и без кръгли скоби.";

print 
"Тук имаме разделяне
на множество редове. Новите редове също ще бъдат изведени"
;

print 
"Това разделя низа на\nмножество редове. Новите редове също\nще бъдат изведени.";

print 
"екранирането на знаци се прави \"ето така\".";

// Можете да използвате променливи в израза print
$foo "foobar";
$bar "barbaz";

print 
"foo е $foo"// foo е foobar

// Също така можете да използвате  и масиви
$bar = array("value" => "foo");

print 
"this is {$bar['value']} !"// this is foo !

// Чрез използването на единични кавички, ще се изведе името на променливата, а не стойността й
print 'foo е $foo'// foo е $foo

// Ако не използвате други знаци, можете просто да извеждате стойността на променливата
print $foo;          // foobar

print <<<END
Тук е използван "here document" синтаксиса за извеждане
на множество редове с интерполация на $variable.
Забележете, че ключовата дума END за край на извеждането
трябва да бъде на нов ред и с точка и запетая след нея, 
без допълнителни интервали!
END;
?>

Бележки

Забележка: Тъй като това е езикова конструкция а не функция, тя не може да бъде извикана посредством променливи функции

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual