Контролни структури
PHP Manual

require_once()

Инструкцията require_once() е идентична на require() с тази разлика, че PHP ще направи проверка дали файлът вече не е бил включен, и ако е бил, няма да го включи повторно.

Вижте документацията на include_once() за информация относно поведението _once (веднъж) и как то се различава от това на съответните им еквиваленти не-_once.


Контролни структури
PHP Manual