Контролни структури
PHP Manual

require()

require() е идентична на include(), но при неуспех ще предизвика фатална грешка - E_ERROR. С други думи, тя ще прекъсне скрипта, докато include() само ще изведе предупреждение (E_WARNING), което ще позволи на скрипта да продължи.

Вижте документацията на include() за това как работи.


Контролни структури
PHP Manual