SWFBitmap
PHP Manual

SWFBitmap->getHeight

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFBitmap->getHeightReturns the bitmap's height

Описание

float getHeight ( void )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Returns the bitmap's height.

Връщани стойности

Returns the bitmap height in pixels.

Вж. също


SWFBitmap
PHP Manual