SWFBitmap
PHP Manual

SWFBitmap->getWidth

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFBitmap->getWidthReturns the bitmap's width

Описание

float getWidth ( void )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Returns the bitmap's width.

Връщани стойности

Returns the bitmap width in pixels.

Вж. също


SWFBitmap
PHP Manual