SWFButton
PHP Manual

SWFButton->setOver

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton->setOverAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER)

Описание

void setOver ( SWFShape $shape )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfbutton->setover() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER).

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFButton
PHP Manual