SWFButton
PHP Manual

SWFButton->setUp

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton->setUpAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP)

Описание

void setUp ( SWFShape $shape )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfbutton->setup() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP).

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFButton
PHP Manual