SWFDisplayItem
PHP Manual

SWFDisplayItem->move

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem->moveMoves object in relative coordinates

Описание

void move ( float $dx , float $dy )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfdisplayitem->move() moves the current object by (dx ,dy ) from its current position.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie->add().

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFDisplayItem
PHP Manual