SWFDisplayItem
PHP Manual

SWFDisplayItem->scaleTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem->scaleToScales the object in global coordinates

Описание

void scaleTo ( float $x [, float $y ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfdisplayitem->scaleto() scales the current object to (x ,y ) in global coordinates.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie->add().

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFDisplayItem
PHP Manual