SWFDisplayItem
PHP Manual

SWFDisplayItem->setMatrix

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem->setMatrixSets the item's transform matrix

Описание

void setMatrix ( float $a , float $b , float $c , float $d , float $x , float $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFDisplayItem
PHP Manual