SWFDisplayItem
PHP Manual

SWFDisplayItem->skewXTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem->skewXToSets the X-skew

Описание

void skewXTo ( float $degrees )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfdisplayitem->skewxto() sets the x-skew to degrees . For degrees is 1.0, it means a 45-degree forward slant. More is more forward, less is more backward.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie->add().

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFDisplayItem
PHP Manual