SWFFill
PHP Manual

SWFFill->rotateTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill->rotateToSets fill's rotation

Описание

void rotateTo ( float $angle )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Sets the fill rotation to the given angle .

Параметри

angle

The rotation angle, in degrees.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFFill
PHP Manual