SWFFill
PHP Manual

SWFFill->scaleTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill->scaleToSets fill's scale

Описание

void scaleTo ( float $x [, float $y ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Sets the fill scale to the given coordinates.

Параметри

x

X-coordinate

y

Y-coordinate

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFFill
PHP Manual