SWFFill
PHP Manual

SWFFill->skewXTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill->skewXToSets fill x-skew

Описание

void skewXTo ( float $x )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Sets the fill x-skew to x .

Параметри

x

When x is 1.0, it is a 45-degree forward slant. More is more forward, less is more backward.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFFill
PHP Manual