SWFFill
PHP Manual

SWFFill->skewYTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill->skewYToSets fill y-skew

Описание

void skewYTo ( float $y )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Sets the fill y-skew to y .

Параметри

y

When y is 1.0, it is a 45-degree upward slant. More is more upward, less is more downward.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFFill
PHP Manual