SWFFont
PHP Manual

SWFFont->getAscent

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFont->getAscentReturns the ascent of the font, or 0 if not available

Описание

float getAscent ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Вж. също


SWFFont
PHP Manual