SWFFont
PHP Manual

SWFFont->getDescent

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFont->getDescentReturns the descent of the font, or 0 if not available

Описание

float getDescent ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Вж. също


SWFFont
PHP Manual