SWFFont
PHP Manual

SWFFont->getLeading

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFont->getLeadingReturns the leading of the font, or 0 if not available

Описание

float getLeading ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


SWFFont
PHP Manual