SWFGradient
PHP Manual

SWFGradient->addEntry

(PHP 4 >= 4.3.0)

SWFGradient->addEntryAdds an entry to the gradient list

Описание

void addEntry ( float $ratio , int $red , int $green , int $blue [, int $alpha= 255 ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfgradient->addentry() adds an entry to the gradient list. ratio is a number between 0 and 1 indicating where in the gradient this color appears. Thou shalt add entries in order of increasing ratio.

red , green , blue is a color (RGB mode).

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFGradient
PHP Manual