SWFMorph
PHP Manual

SWFMorph->getShape2

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFMorph->getShape2Gets a handle to the ending shape

Описание

SWFShape getShape2 ( void )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Gets the morph's ending shape.

Връщани стойности

Returns a SWFShape object.

Вж. също


SWFMorph
PHP Manual