SWFMovie
PHP Manual

SWFMovie->add

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie->addAdds any type of data to a movie

Описание

mixed add ( object $instance )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Adds an SWF object instance to the current movie.

Параметри

instance

Any type of object instance, like SWFShape, SWFText, SWFFont.

Връщани стойности

For displayable types (shape, text, button, sprite), this returns an SWFDisplayItem, a handle to the object in a display list. Thus, you can add the same shape to a movie multiple times and get separate handles back for each separate instance.

Вж. също


SWFMovie
PHP Manual