SWFMovie
PHP Manual

SWFMovie->labelFrame

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie->labelFrameLabels a frame

Описание

void labelFrame ( string $label )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFMovie
PHP Manual