SWFMovie
PHP Manual

SWFMovie->save

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie->saveSaves the SWF movie in a file

Описание

int save ( string $filename [, int $compression ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Saves the SWF movie to the specified filename .

Параметри

filename

The path to the saved SWF document.

compression

The compression level can be a value between 0 and 9, defining the SWF compression similar to gzip compression.

This parameter is only available as of Flash MX (6).

Връщани стойности

Return the number of bytes written or FALSE on error.

Вж. също


SWFMovie
PHP Manual