SWFMovie
PHP Manual

SWFMovie->setFrames

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie->setFramesSets the total number of frames in the animation

Описание

void setFrames ( int $number )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Sets the total number of frames in the animation to the given number .

Параметри

number

The number of frames.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFMovie
PHP Manual