SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawArc

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawArcDraws an arc of radius r centered at the current location, from angle startAngle to angle endAngle measured clockwise from 12 o'clock

Описание

void drawArc ( float $r , float $startAngle , float $endAngle )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual