SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawCircle

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawCircleDraws a circle of radius r centered at the current location, in a counter-clockwise fashion

Описание

void drawCircle ( float $r )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFShape
PHP Manual