SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawCubic

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawCubicDraws a cubic bezier curve using the current position and the three given points as control points

Описание

int drawCubic ( float $bx , float $by , float $cx , float $cy , float $dx , float $dy )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual