SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawGlyph

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawGlyphDraws the first character in the given string into the shape using the glyph definition from the given font

Описание

void drawGlyph ( SWFFont $font , string $character [, int $size ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFShape
PHP Manual