SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawLineTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawLineToDraws a line

Описание

void drawLineTo ( float $x , float $y )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfshape->setrightfill() draws a line (using the current line style, set by swfshape->setline()) from the current pen position to point (x ,y ) in the shape's coordinate space.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual