SWFShape
PHP Manual

SWFShape->movePen

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->movePenMoves the shape's pen (relative)

Описание

void movePen ( float $dx , float $dy )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfshape->setrightfill() move the shape's pen from coordinates (current x,current y) to (current x + dx , current y + dy ) in the shape's coordinate space.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual