SWFShape
PHP Manual

SWFShape->movePenTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->movePenToMoves the shape's pen

Описание

void movePenTo ( float $x , float $y )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfshape->setrightfill() move the shape's pen to (x ,y ) in the shape's coordinate space.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual