SWFShape
PHP Manual

SWFShape->setRightFill

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->setRightFillSets right rasterizing color

Описание

void setRightFill ( SWFGradient $fill )
void setRightFill ( int $red , int $green , int $blue [, int $a ] )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Shortcut for swfshape->setrightfill($s->addfill($r, $g, $b [, $a]));.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.

Вж. също


SWFShape
PHP Manual