SWFSprite
PHP Manual

SWFSprite->add

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite->addAdds an object to a sprite

Описание

void add ( object $object )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfsprite->add() adds a swfshape(), a swfbutton(), a swftext(), a swfaction() or a swfsprite() object.

For displayable types (swfshape(), swfbutton(), swftext(), swfaction() or swfsprite()), this returns a handle to the object in a display list.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFSprite
PHP Manual