SWFSprite
PHP Manual

SWFSprite->nextFrame

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite->nextFrameMoves to the next frame of the animation

Описание

void nextFrame ( void )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfsprite->setframes() moves to the next frame of the animation.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFSprite
PHP Manual