SWFSprite
PHP Manual

SWFSprite->setFrames

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite->setFramesSets the total number of frames in the animation

Описание

void setFrames ( int $number )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfsprite->setframes() sets the total number of frames in the animation to numberofframes .

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFSprite
PHP Manual