SWFText
PHP Manual

SWFText->getDescent

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText->getDescentReturns the descent of the current font at its current size, or 0 if not available

Описание

float getDescent ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Вж. също


SWFText
PHP Manual