SWFText
PHP Manual

SWFText->getLeading

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText->getLeadingReturns the leading of the current font at its current size, or 0 if not available

Описание

float getLeading ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


SWFText
PHP Manual