SWFText
PHP Manual

SWFText->getWidth

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText->getWidthComputes string's width

Описание

float getWidth ( string $string )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

Returns the rendered width of the string at the text object's current font, scale, and spacing settings.

Вж. също


SWFText
PHP Manual