SWFText
PHP Manual

SWFText->moveTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText->moveToMoves the pen

Описание

void moveTo ( float $x , float $y )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftext->moveto() moves the pen (or cursor, if that makes more sense) to (x ,y ) in text object's coordinate space. If either is zero, though, value in that dimension stays the same. Annoying, should be fixed.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFText
PHP Manual