SWFText
PHP Manual

SWFText->setHeight

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText->setHeightSets the current font height

Описание

void setHeight ( float $height )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftext->setheight() sets the current font height to height . Default is 240.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFText
PHP Manual