SWFTextField
PHP Manual

SWFTextField->addString

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->addStringConcatenates the given string to the text field

Описание

void addString ( string $string )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swftextfield->setname() concatenates the string string to the text field.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


SWFTextField
PHP Manual